Στοιχεία οχήματος

 • Μάρκα

  Μάρκα

  Παρακαλώ επιλέξτε την μάρκα του οχήματος.

 • Μοντέλο

  Μοντέλο

  Παρακαλώ επιλέξτε το μοντέλο του οχήματος.

 • Μήνας και Έτος Κατασκευής

  Μήνας και Έτος Κατασκευης

  Για τα οχήματα που έχουν αγοραστεί στο εσωτερικό, το έτος κατασκευής ταυτίζεται με την ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας.
  Σε περίπτωση που το όχημα έχει αγοραστεί στο εξωτερικό, το έτος κατασκευής αναγράφεται ξεχωριστά.

 • Κυβικά

  Κυβικά

  Παρακαλώ επιλέξτε τα κυβικά όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

 • Immobilizer

  Immobilizer

  Παρακαλώ επιλέξτε αν το όχημά σας έχει immobilizer.

 • Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο;

  Παρακαλώ επιλέξτε αν το όχημα το έχετε αγοράσει καινούργιο ή όχι.
  Ένα όχημα θεωρείται καινούργιο αν είστε ο 1ος κάτοχός του ανεξάρτητα από τη χώρα που το αγοράσατε.

 • Ημερομηνία Μεταβίβασης

  Ημερομηνία Μεταβίβασης

  Παρακαλώ επιλέξτε την ακριβή ημερομηνία μεταβίβασης.

 • Αριθμός Κυκλοφορίας

  Αριθμός Κυκλοφορίας

  Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος.

 • Τρέχουσα Αξία Οχήματος

  Τρέχουσα Αξία Οχήματος

  H ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να συμπίπτει με την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος διότι επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης & το ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος.
  - Αν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας (υπερασφάλιση), θα έχετε αυξημένα ασφάλιστρα ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρεία θα σας αποζημιώσει μόνο στην τρέχουσα εμπορική αξία.
  - Αντίστροφα, εάν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη της τρέχουσας εμπορικής (υπασφάλιση), θα αποζημιωθείτε μερικώς αναλογικά.

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

 • Ιδιοκτήτης

  Ιδιοκτήτης

  Παρακαλώ επιλέξτε αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

 • Επαγγελματικές Εκπτώσεις

  Επαγγελματικές Εκπτώσεις

  Παρακαλώ επιλέξτε εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ανήκει σε κάποιες από τις αναφερόμενες κατηγορίες επαγγελμάτων.
  Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις έως και 25% στα ασφάλιστρά τους.

 • Ημερομηνία Γέννησης

  Γιατί σας ζητάμε την ημερομηνία γέννησής σας;

  Η ηλικία του οδηγού επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης.
  Στους οδηγούς κάτω των 23 ή 24 ετών (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία) υπάρχει προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

 • Έτη Διπλώματος

  Γιατί σας ζητάμε τα έτη διπλώματος;

  Η ημερομηνία έκδοσης διπλώματος του οδηγού επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης.
  Στους οδηγούς με δίπλωμα κάτω του ενός ή των δύο ετών (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία) υπάρχει προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

 • Αριθμός ζημιών

  Ατυχήματα

  Συμπληρώστε τον αριθμό των προξενούμενων ζημιών (ζημιές ευθύνης) που έχει το όχημα που επιθυμείτε να ασφαλίσετε μέσα στα πέντε (5) προηγούμενα χρόνια.

  Σε περίπτωση που έχετε το όχημα στην κατοχή σας για λιγότερο από πέντε (5) χρόνια, συμπληρώστε τον αριθμό των προξενούμενων ζημιών (ζημιές ευθύνης) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είστε κάτοχος του οχήματος.

 • Συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός

  Συνιδιοκτήτης ή άλλος οδηγός

  Παρακαλώ επιλέξτε αν υπάρχει συνιδιοκτήτης ή αν το όχημα οδηγείται από άλλο οδηγό.

 • Ημ. Γέννησης 2ου οδηγού

  Ημ. Γέννησης 2ου οδηγού

  Η ηλικία του οδηγού επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης.
  Στους οδηγούς κάτω των 23 ή 24 ετών (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία) υπάρχει προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

 • Έτη Διπλώματος 2ου οδηγού

  Έτη Διπλώματος 2ου οδηγού

  Η ημερομηνία έκδοσης διπλώματος του οδηγού επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης.
  Στους οδηγούς με δίπλωμα κάτω του ενός ή των δύο ετών (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία) υπάρχει προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

 • Ταχυδρομικός Κώδικας

  Ταχυδρομικός Κώδικας

  Παρακαλώ επιλέξτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα πεδία Νομός & Περιοχή.

 • e-mail

  Γιατί ζητάμε το e-mail σας;

  Ως μέρος των υπηρεσιών μας, αμέσως μετά τη καταχώρηση των στοιχείων σου για τη λήψη προσφοράς, θα σου αποστείλουμε ένα e-mail με τις καλύτερες τιμές για την ασφάλισή σου για να μπορείς να ανατρέξεις σε αυτές εύκολα και γρήγορα. Επίσης, θα επικοινωνούμε μαζί σου για να σου αποστέλλουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλισή σου.

  Η προστασία της ιδιωτικότητάς σου είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε για την διασφάλιση της.

  Διάβασε τους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών μας και την Πολιτική Απορρήτου μας

Επιλογές Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Κατηγορία Πακέτου

  Κατηγορία Πακέτου
  Βασικό πακέτο: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές.
  Κάλυψη Πυρός/Κλοπή: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο τις καλύψεις: Α.Ε. Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές, Θραύση Κρυστάλλων, Πυρός & Ολική Κλοπή.

 • Διάρκεια Ασφάλισης

  Διάρκεια Ασφάλισης

  Παρακαλώ επιλέξτε την διάρκεια που επιθυμείτε να ασφαλιστείτε. Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν έκπτωση έως και 20% στα ετήσια συμβόλαια.

 • Επιθυμητή Έναρξη

  Επιθυμητή Έναρξη

  Εάν η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης είναι μεταγενέστερη των 30 ημερών από τη σημερινή, οι τιμές ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε εταιρείας.
  Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης της ασφάλισης, παρακαλούμε ελέγξτε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά την παραλαβή του.
  Σημαντικό: Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος ασφαλιστηρίου σας ώστε να μην υπάρξει κενό ασφάλισης!

  Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου

  Μπορείς να ενημερωθείς για την Πολιτική Απορρήτου και για τους Όρους Χρήσης στο σχετικό σύνδεσμο. Μετά την αποδοχή μπορείς να προχωρήσεις στην ιστοσελίδα μας και να δεις τις καλύτερες τιμές για την ασφάλισή σου.

   Ενημερώσου για τα δικαιώματά σου στην Πολιτική Απορρήτου:
  •     -Ανάκλησης της συγκατάθεσής σου.
  •     -Εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ),
  •     -Διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ),
  •     -Πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ),
  •     -Πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),
  •     -Διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),
  •     -Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ),
  •     -Αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ),
  •     -Περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),
  •     -Φορητότητας των δεδομένων σου (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).